Gåsholma

Föreningarna i Gåsholma har en egen hemsida som du kan nå här.

IP-Only

!NYTT! Uppdatering 2017-11-30 Nu har de första anslutningarna i Axmarby startats upp. Än så länge är det 8 hus som satts igång, arbetet fortskrider och man jobbar just nu med den nordvästra delen av byn, fortsätter sedan österut på norra sidan av Axmarstig. Så länge som tjälen håller sig borta kan vi räkna med ganska […]

Axmarby Intresseförening

Föreningen, som är ideell och opolitisk, skall bevaka frågor av gemensamt intresse för de bofasta i Axmarby, t ex. frågor om samhällsservice m.m. vilka underlättar att bo eller etablera sig i byn. Vidare ska föreningen ta initiativ till trivselfrämjande åtgärder för såväl bofasta som sommargäster i Axmarby. Vi har en egen föreningslokal på Axmarstig 53, […]