Fiskelaget KW AB

Fiskar och förädlar fisk. Försäljning i sjöboden på Gåsholmavägen 163. Kontakt: Kjell Wilund 0297-310 54 eller 070-600 46 95.