****       FIBERPROJEKTET GÅR VIDARE I AXMAR!     ****

!NYTT! Uppdatering 2019-01-12
Arbetet med fiberdragningen har nu officiellt tagit en paus över vintern. Större delen av vår GSF (GrannSamverkan Fiber) har fått uppkoppling och de som inte ännu fått det ligger i ”utkanten” av området. Öster om Rysskroken ligger några fastigheter som visat sig svåra att nå, både vad det gäller el och fiber. Stenig mark med många fornlämningar gör att man förmodligen måste ge upp försöken att gräva ner ledningar och istället förnya det stolpburna nätet. Det är även några fastigheter i Finnharsfjärden som väntar på inkoppling. När det gäller återställning av mark- och vägingrepp så kommer dessa att påbörjas under sommaren, när tjälen gått ur marken.

Uppdatering 2018-11-14
Inkoppling av fastigheter i Axmarby-Gåsholm-Finnharen GSF fortsätter, hittills är det totala antalet i hela projektet nu uppe i 190 anslutna, med den omstrukturering av projektet som jag beskriver nedan omfattar nu projektet 230 inkopplingar och således har nu 83% av de som beställt fiber blivit inkopplade.
Arbetet fortsätter under november och december, tills man är klar eller tills dess att tjälen sätter stopp igen.

Några som vi vet nu blir försenade är de fyra fastigheter som ligger i Säljviken, där vet Ellevio ännu inte hur man ska lösa förläggningen av kabeln. Surviken är också senarelagda av Ellevio och därför har Surviken nu brutits ur Axmarby-Gåsholma-Finnharen GSF och blivit ett eget projekt, det är 26 anslutningar där som man hoppas kunna gå vidare med i senare delen av 2019.

Uppdatering 2018-07-05
Inkoppling av fastigheter i Axmarby-Gåsholm-Finnharen GSF (GSF är förkortning för GrannSamverkan Fiber) pågår för fullt, hittills är det totala antalet i hela projektet nu uppe i 127 anslutna av totalt 256 beställda anslutningar.

Uppdatering 2018-06-25
Efter en försening på en vecka fortsätter man nu med inkopplingar i fastigheterna. Man börjar vid den gamla telestationen och jobbar sig längst Blåsåsvägen, Ogavägen, sedan vidare österut på Axmarstig. Om man inte råkar på några stopp i slangarna ska man kunna vara framme vid Mellanvägen i slutet av veckan. Efter det har jag ännu inte fått någon information om hur man jobbar vidare, återkommer när information finns.

Uppdatering 2018-05-16
Nu börjar det åter röra sig i fiberprojektet. Man har varit ute och sett över vad som behöver fixas till efter vintern och i nästa vecka återupptar man arbetet med att blåsa fiber i slangarna som är nedgrävda. I första hand kommer man nu att rikta in arbetet på att bli klara i Axmarby, där det allra mesta är färdiggrävt. Förhoppningen är att de flesta i Axmarby ska ha fibern inkopplad till midsommar.

Uppdatering 2018-03-03
Som nog all sett har arbetet med fiberinstallationerna saktat ner på sistone. Snö och kyla gör det opraktiskt att koppla fiber och därför blir det nu ett uppehåll ett tag tills snön och tjälen försvunnit. Hittills har det ändå gått över förväntan, 111 fastigheter har fungerande uppkopplingar. 246 återstår och vi får helt enkelt ge oss till tåls ett tag till. Tidsplanen ser ändå ut att hålla, till midsommar bör alla vara inkopplade.

Uppdatering 2017-11-30
Nu har de första anslutningarna i Axmarby startats upp. Än så länge är det 8 hus som satts igång, arbetet fortskrider och man jobbar just nu med den nordvästra delen av byn, fortsätter sedan österut på norra sidan av Axmarstig. Så länge som tjälen håller sig borta kan vi räkna med ganska snabba framsteg. Grattis till er som redan nu kan njuta av en snabb och stabil uppkoppling!

Uppdatering 2017-10-16
IP-Only har skickat ut information om hur arbetet med installationerna kommer att gå till. Brevet kan du även läsa här. Om du beställt fiber men inte får brevet i under de närmaste dagarna kan det vara bra att kontakta IP-only per telefon för att säkerställa att beställningen registrerats och att deras kontaktuppgifter är riktiga.

Uppdatering 2017-10-11
Vid det här laget har redan ganska många, 60 stycken vid dagens sammanräkning, som fått fiberdosor installerade i huset. Viktigt att tänka på är att, även om det kan tyckas onödigt innan allt är klart, så behöver strömmen vara ansluten redan nu och inte tas ur eftersom man måste ha dosan i drift när fibern ansluts för att kunna verifiera funktionen.

En stor del av ”stamnätet” är nergrävt, alltså slangen till det. Ungefär 5 km slang är utlagd mellan Axmarby-Finnharsfjärden-Gåsholma och i mitten av nästa vecka räknar man med att kunna börja blåsa i fiber där. När det gäller dragningen in till husen kommer en stor del av detta att hänga ihop med nedgrävningen av elnätet och planen är fortfarande att 70-75% av fastigheterna ska vara inkopplade innan årsskiftet och att alla anslutningar ska vara klara till sista mars 2018.

Att fibern blir ansluten i huset innebär inte att det kommer att gå att surfa på en gång, alla planerade anslutningar i en spridningspunkt behöver vara klara innan den kan slås på.

Uppdatering 2017-10-02
Ett företag som heter Enpart AB har skickat ut ett något kryptisk mail från en tidsbokningstjänst som heter TimeCenter. Enpart är en underleverantör till IP-Only som arbetar med projekteringen av fiberinstallationerna i Axmar. På TimeCenter https://www.timecenter.se/epenpartab/ kan man alltså boka en tid för projekteringen av fiberdragningen in till fastigheten. Om ni inte vill registrera er på TimeCenter, som i första hand verkar syssla med att förmedla tidsbokningar av skönhetsbehandlingar, så kommer Enpart ändå att ringa er som beställt fiber för att boka ett besök.

2017-09-20
Nu har arbetet med att samla in markägaravtalen som gäller IP-Only’s del av fiber-/elnätsprojektet pågått ett tag. Peter Alm heter den ansvarige för detta på IP-Only och han har nu ”bara” 20 berörda markägare som han ännu inte fått kontakt med. För att vi inte ska riskera onödiga förseningar i projektet är det viktigt att vi alla hjälper honom att komma i kontakt med dessa.
Om du misstänker att du berörs av grävningarna och inte varit i kontakt med IP-Only så ring honom på 073-981 26 34 så snart som möjligt. Det går även bra att kontakta mig på 070-327 91 35 så kan jag se om du är en av de berörda som han inte kunnat nå.

Mer information om IP-Only och fiberprojektet i Axmar hittar du på denna länk.

Välkommen till axmar.nu!

Vill du veta vad som händer i Axmar? Behöver du hjälp med något, men inte vet vart du ska vända dig? Här hittar du företag och föreningar som är verksamma i Axmar (Axmarby, Axmarbruk, Gåsholma, Finnharen, Uttervikarna) .

Under menyn Hamrånge hittar du företag och organisationer som inte ligger i Axmar men som ändå ligger så nära att deras utbud är av intresse här.

Företagen sponsrar det lokala föreningslivet med sin medverkan, så att föreningarna kan finnas med här utan kostnad.

Om ni planerar något evenemang i närheten av Axmar får ni gärna höra av er med information, även om ni inte normalt medverkar på den här portalen, så kan jag lägga ut information i kalendariet.

Om ditt företag vill finnas med på axmar.nu, så ring mig för villkor och priser.
/Gunnar Lindström – redaktör och ansvarig utgivare 070-327 91 35