****       FIBERPROJEKTET GÅR VIDARE I AXMAR!     ****

!NYTT! Uppdatering 2019-10-16
IP-Only’s entreprenör håller fortfarande på med de sista installationerna i vårt område. Det ska nu vara bara ett 20-tal fastigheter i Finnharsfjärden som ännu inte är inkopplade. Man väntar just nu på att Ellevio ska bli klara med nedgrävningen av elen, där fibern kommer att samförläggas.
Om ni har några skador på vägar eller fastigheter som ni anser att IP-Only bör vara ansvariga för att återställa bör ni snarast dokumentera dessa och antingen lämna dem direkt till Netel eller till undertecknad (lägg gärna i min brevlåda på Axmarstig 56) så vidarebefordrar jag dem till ansvarig på Netel.

Uppdatering 2019-04-13
Kalendariet har fått en del uppdateringar för den kommande våren/sommaren. Du hittar dem här. Om det är några andra som planerar aktiviteter i Axmarbygden är ni välkomna att höra av er.

Uppdatering 2019-01-12
Arbetet med fiberdragningen har nu officiellt tagit en paus över vintern. Större delen av vår GSF (GrannSamverkan Fiber) har fått uppkoppling och de som inte ännu fått det ligger i ”utkanten” av området. Öster om Rysskroken ligger några fastigheter som visat sig svåra att nå, både vad det gäller el och fiber. Stenig mark med många fornlämningar gör att man förmodligen måste ge upp försöken att gräva ner ledningar och istället förnya det stolpburna nätet. Det är även några fastigheter i Finnharsfjärden som väntar på inkoppling. När det gäller återställning av mark- och vägingrepp så kommer dessa att påbörjas under sommaren, när tjälen gått ur marken.

Mer information om IP-Only och fiberprojektet i Axmar hittar du på denna länk.

Välkommen till axmar.nu!

Vill du veta vad som händer i Axmar? Behöver du hjälp med något, men inte vet vart du ska vända dig? Här hittar du företag och föreningar som är verksamma i Axmar (Axmarby, Axmarbruk, Gåsholma, Finnharen, Uttervikarna) .

Under menyn Hamrånge hittar du företag och organisationer som inte ligger i Axmar men som ändå ligger så nära att deras utbud är av intresse här.

Företagen sponsrar det lokala föreningslivet med sin medverkan, så att föreningarna kan finnas med här utan kostnad.

Om ni planerar något evenemang i närheten av Axmar får ni gärna höra av er med information, även om ni inte normalt medverkar på den här portalen, så kan jag lägga ut information i kalendariet.

Om ditt företag vill finnas med på axmar.nu, så ring mig för villkor och priser.
/Gunnar Lindström – redaktör och ansvarig utgivare 070-327 91 35