Axmar Byvägars Samfällighetsförening

Axmar Byvägars Samfällighetsförening

Årsmöte 2024-04-25 kl. 1800 i Axmarby skola.
– protokoll från årsmötet
– resultat- och balansräkning för 2023

Årsmöte 2023-04-27 kl. 1800 i Axmarby skola.
– protokoll från årsmötet

Årsmöte 2022-05-12 kl. 1800 i Axmarby skola.
– protokoll från årsmötet

Årsmöte 2021-06-17 kl. 1800 utanför skolan i Axmarby.
Årsmöteshandlingar kan du ladda ner via följande länkar;
protokoll från årsmötet

Årsmöte 2020-06-11 kl. 1800 utanför skolan i Axmarby.
Årsmöteshandlingar kan du ladda ner via följande länkar;
protokoll från årsmötet
dagordning för årsmötet
förslag till budget för 2020

Årsmöte 2019-04-25 kl. 1800 i Axmarby skola.
Årsmöteshandlingar kan du ladda ner via följande länkar;
dagordning för årsmötet
förslag till budget för 2019

Årsmöte 2018-04-18 kl. 1800 i Axmarby skola.
Protokollet från årsmötet 2018 finns för nedladdning här.

Årsmöte 2017-04-19 kl. 1800 i Axmarby skola.
Årsmöteshandlingarna kan du ladda ner via följande länkar;
dagordning för årsmötet
resultat- och balansrapport för 2016
förslag till budget för 2017

Protokollet från årsmötet 2016 finns för nedladdning här.

Kontakt: ordförande Lars Olov Ehn 070-362 38 48.