Axmar Timber

  • Stockkonstruktioner i hus
  • ”Stockhus”
  • Stenkistor & Bryggor
  • Husbyggnationer, om och tillbyggnader
  • Skogsavverkning och röjning
  • Nedtagning av ”svåra träd”
  • Försäljning av stockar till byggnationer
  • Försäljning av udda sågade trävaror ex plankor 100*400 mm
  • Tillverkning av sågade varor sågar upp till 9 m långa stockar

Virket tas uteslutande ur egen skog  där jag har stor erfarenhet av att hitta rätt virke till rätt sak exempelvis långa raka fint växta granar till takåsar. Tätväxt fura till stenkistor. Rotben av gran och andra naturformade virkesstycken.

Kontakt: Arne Sjöblom, 0297-303 63 eller 070-217 73 51.

Vi har även en egen hemsida.