Hamrånge Taxi

Hamrånge Taxi har sin bas i Bergby men servar även Axmar. Förutom att sköta skolskjutsar och att köra X-Trafik’s line 27 (Bergby-Axmarby-Axmarbruk) tar man taxibeställningar till och från Axmar. Vid körningar inom Axmar får man dock räkna med att framkörningsavgiften blir högre än om man till exempel ska till/från Bergby.

Hamrånge Taxi når man på tel: 0297-101 74