Mikael Höglund

Snickeri och träprodukter.

  • Försäljning av virke från egen såg
  • Skogsavverkning och röjning
  • Nedtagning av ”svåra träd”
  • Målning av hus och ladugårdar

De vanligaste dimensionerna av virke finns normalt på lager, vi sågar/hyvlar även udda mått på beställning.

Kontakt: Mikael Höglund 070-359 42 88.