Föreningen ska;

  • Bidra till att det skapas ett företagsvänligt klimat i Hamrånge.
  • Fungera i samverkan med föreningar och övriga samhällstjänster i Hamrångebygden.
  • Främja umgänge och samarbete mellan företagare och föreningar.
  • Stödja och ta tillvara enskilda företagares/företags intressen.
  • Främja yresskicklighet och verka för god yrkesutbildning.
  • Vara en samarbetspartner till Gävle Kommun och dess näringslivsorgan.
  • Verka för att föreningens medlemmar aktivt deltar i samhällsarbetet och till samhällets utveckling.

Vi är partipolitiskt obundna.

Kontakt: ordförande Svante Wallberg, 070-609 33 66.

Vi har även en hemsida.