IP-Only

Uppdatering 2020-03-14
Det mesta verkar ha löst sig när det gäller fiber i Axmar. Äntligen! Var visserligen ett långt avbrott häromdagen, någon grävde av en kabel i trakterna av Norrtälje och det gjorde att stora delar av ”norra” Sverige blev utan uppkoppling till internet. Vi är sårbara och behöver nu lära oss att tänka till lite innan vi kör ner spaden i jorden… I Axmar har vi nu vant oss vid att ha snabbt internet och det är inte längre vanligt med strömavbrott, förhoppningsvis är det så vi ska ha det framöver.

Ovisst hur mycket aktiviteter det blir i den närmaste framtiden, men har ni något ni vill dela med er av är ni välkomna att kontakta undertecknad för att få informationen utlagd här.

Uppdatering 2019-10-16
IP-Only’s entreprenör håller fortfarande på med de sista installationerna i vårt område. Det ska nu vara bara ett 20-tal fastigheter i Finnharsfjärden som ännu inte är inkopplade. Man väntar just nu på att Ellevio ska bli klara med nedgrävningen av elen, där fibern kommer att samförläggas.
Om ni har några skador på vägar eller fastigheter som ni anser att IP-Only bör vara ansvariga för att återställa bör ni snarast dokumentera dessa och antingen lämna dem direkt till Netel eller till undertecknad (lägg gärna i min brevlåda på Axmarstig 56) så vidarebefordrar jag dem till ansvarig på Netel.

Uppdatering 2019-01-12
Arbetet med fiberdragningen har nu officiellt tagit en paus över vintern. Större delen av vår GSF (GrannSamverkan Fiber) har fått uppkoppling och de som inte ännu fått det ligger i ”utkanten” av området. Öster om Rysskroken ligger några fastigheter som visat sig svåra att nå, både vad det gäller el och fiber. Stenig mark med många fornlämningar gör att man förmodligen måste ge upp försöken att gräva ner ledningar och istället förnya det stolpburna nätet. Det är även några fastigheter i Finnharsfjärden som väntar på inkoppling. När det gäller återställning av mark- och vägingrepp så kommer dessa att påbörjas under sommaren, när tjälen gått ur marken.

Uppdatering 2018-11-14
Inkoppling av fastigheter i Axmarby-Gåsholm-Finnharen GSF fortsätter, hittills är det totala antalet i hela projektet nu uppe i 190 anslutna, med den omstrukturering av projektet som jag beskriver nedan omfattar nu projektet 230 inkopplingar och således har nu 83% av de som beställt fiber blivit inkopplade.
Arbetet fortsätter under november och december, tills man är klar eller tills dess att tjälen sätter stopp igen.

Några som vi vet nu blir försenade är de fyra fastigheter som ligger i Säljviken, där vet Ellevio ännu inte hur man ska lösa förläggningen av kabeln. Surviken är också senarelagda av Ellevio och därför har Surviken nu brutits ur Axmarby-Gåsholma-Finnharen GSF och blivit ett eget projekt, det är 26 anslutningar där som man hoppas kunna gå vidare med i senare delen av 2019.

Uppdatering 2018-07-05
Inkoppling av fastigheter i Axmarby-Gåsholm-Finnharen GSF (GSF är förkortning för GrannSamverkan Fiber) pågår för fullt, hittills är det totala antalet i hela projektet nu uppe i 127 anslutna av totalt 256 beställda anslutningar.

Uppdatering 2018-06-25
Efter en försening på en vecka fortsätter man nu med inkopplingar i fastigheterna. Man börjar vid den gamla telestationen och jobbar sig längst Blåsåsvägen, Ogavägen, sedan vidare österut på Axmarstig. Om man inte råkar på några stopp i slangarna ska man kunna vara framme vid Mellanvägen i slutet av veckan. Efter det har jag ännu inte fått någon information om hur man jobbar vidare, återkommer när information finns.

Uppdatering 2018-05-16
Nu börjar det åter röra sig i fiberprojektet. Man har varit ute och sett över vad som behöver fixas till efter vintern och i nästa vecka återupptar man arbetet med att blåsa fiber i slangarna som är nedgrävda. I första hand kommer man nu att rikta in arbetet på att bli klara i Axmarby, där det allra mesta är färdiggrävt. Förhoppningen är att de flesta i Axmarby ska ha fibern inkopplad till midsommar.

Uppdatering 2018-03-03
Som nog all sett har arbetet med fiberinstallationerna saktat ner på sistone. Snö och kyla gör det opraktiskt att koppla fiber och därför blir det nu ett uppehåll ett tag tills snön och tjälen försvunnit. Hittills har det ändå gått över förväntan, 111 fastigheter har fungerande uppkopplingar. 246 återstår och vi får helt enkelt ge oss till tåls ett tag till. Tidsplanen ser ändå ut att hålla, till midsommar bör alla vara inkopplade.

Uppdatering 2017-11-30

Nu har de första anslutningarna i Axmarby startats upp. Än så länge är det 8 hus som satts igång, arbetet fortskrider och man jobbar just nu med den nordvästra delen av byn, fortsätter sedan österut på norra sidan av Axmarstig. Så länge som tjälen håller sig borta kan vi räkna med ganska snabba framsteg. Grattis till er som redan nu kan njuta av en snabb och stabil uppkoppling!

Uppdatering 2017-10-16
IP-Only har skickat ut information om hur arbetet med installationerna kommer att gå till. Brevet kan du även läsa här. Om du beställt fiber men inte får brevet i under de närmaste dagarna kan det vara bra att kontakta IP-only per telefon för att säkerställa att beställningen registrerats och att deras kontaktuppgifter är riktiga.

Uppdatering 2017-10-11
Vid det här laget har redan ganska många, 60 stycken vid dagens sammanräkning, som fått fiberdosor installerade i huset. Viktigt att tänka på är att, även om det kan tyckas onödigt innan allt är klart, så behöver strömmen vara ansluten redan nu och inte tas ur eftersom man måste ha dosan i drift när fibern ansluts för att kunna verifiera funktionen.

En stor del av ”stamnätet” är nergrävt, alltså slangen till det. Ungefär 5 km slang är utlagd mellan Axmarby-Finnharsfjärden-Gåsholma och i mitten av nästa vecka räknar man med att kunna börja blåsa i fiber där. När det gäller dragningen in till husen kommer en stor del av detta att hänga ihop med nedgrävningen av elnätet och planen är fortfarande att 70-75% av fastigheterna ska vara inkopplade innan årsskiftet och att alla anslutningar ska vara klara till sista mars 2018.

Att fibern blir ansluten i huset innebär inte att det kommer att gå att surfa på en gång, alla planerade anslutningar i en spridningspunkt behöver vara klara innan den kan slås på.

2017-10-02
Ett företag som heter Enpart AB har skickat ut ett något kryptisk mail från en tidsbokningstjänst som heter TimeCenter. Enpart är en underleverantör till IP-Only som arbetar med projekteringen av fiberinstallationerna i Axmar. På TimeCenter https://www.timecenter.se/epenpartab/ kan man alltså boka en tid för projekteringen av fiberdragningen in till fastigheten. Om ni inte vill registrera er på TimeCenter, som i första hand verkar syssla med att förmedla tidsbokningar av skönhetsbehandlingar, så kommer Enpart ändå att ringa er som beställt fiber för att boka ett besök.

2017-09-20
Nu har arbetet med att samla in markägaravtalen som gäller IP-Only’s del av fiber-/elnätsprojektet pågått ett tag. Peter Alm heter den ansvarige för detta på IP-Only och han har nu ”bara” 20 berörda markägare som han ännu inte fått kontakt med. För att vi inte ska riskera onödiga förseningar i projektet är det viktigt att vi alla hjälper honom att komma i kontakt med dessa.
Om du misstänker att du berörs av grävningarna och inte varit i kontakt med IP-Only så ring honom på 073-981 26 34 så snart som möjligt. Det går även bra att kontakta mig på 070-327 91 35 så kan jag se om du är en av de berörda som han inte kunnat nå.

2016-12-12
IP-Only har nu skickat ut brev med bekräftelse till alla som beställd fiber i Axmar. Om du beställt, men inte fått någon bekräftelse kan du kontakta undertecknad eller IP-Only direkt så vi får kolla att beställningen verkligen kommit fram. Den som ännu inte beställt kan fortfarande beställa till ett reducerat pris, i skrivande stund är det 24.900:- som gäller, hur länge det priset är aktuellt vet jag inte. Ordinarie pris i vårt område är ju 34.900:-.

Anders Lagnert i Gåsholma har kollat lite med Telia hur man ska kunna lösa telefonin efter att växeln släcks ner, på länken här kan du läsa om vad de har sagt. Även jag har kontaktat Telia för att försöka få till en vettig lösning för ersättning av ADSL-uppkopplingarna i första hand. Jag hoppas på att återkomma snart med lite mer detaljer om priser m.m. Klart är dock att det kommer att krävas att vi köper 30 SIM-kort i ett paket som jag i så fall får stå som ägare till och att jag i min tur ”hyr ut” anslutningar. Deras avtalsvillkor omfattar dock 12 sidor så jag vill gå igenom dem noga innan jag vet om jag kan gå vidare och vad det i så fall skulle kosta de som vill vara med på en sån lösning. Förmodligen är det så att det behöver vara 30 hushåll i Axmar som vill ansluta sig från 1 mars 2017 så att jag hinner med att hjälpa dem som kanske inte känner att de klarar det tekniska på egen hand, det riskerar annars att bli ett ganska stort glapp när växeln stängs ner den sista mars.

2016-12-02
Idag kom beskedet vi väntat på, det blir fiber till hela Axmar. Axmarby, Finnharsfjärden och Gåsholma kommer att få tillgång till fiber så snart som det är möjligt att ta sig hit efter det att man färdigställt i Bergby. Förhoppningsvis är vi uppkopplade redan till hösten nästa år. Jag får återkomma med detaljer kring genomförandet lite senare, just nu får vi ägna oss åt att fira. Vill även passa på att tacka alla som engagerat sig för att vi skulle få hit fiber och ett särskilt tack till Gustav på IP-Only, utan hans engagemang och hans arbete med att marknadsföra oss internt hade vi nog inte lyckats.

När det gäller tiden mellan 1 april 2017, då Telia stänger ner växeln, och tiden då fibern är klar för anslutning så pågår samtal med Telia för att vi ska få tillgång till 4G för en vettig peng, utan att behöva sätta fast oss i långa bindningstider. Jag är tror att ett ramavtal ska kunna vara klart under nästa vecka, tanken är att vi gemensamt köper in routrar som klarar både en 4G-uppkoppling när växeln stängs och som sedan kan fortsätta att användas för fiberuppkopplingen när den är klar. Jag återkommer med priser och allmänna villkor så fort jag vet mer.


2016-11-11
Ett stort steg har nu tagits i arbetet med att få fiber till Axmar!

IP-Only har beslutat att gå vidare till vår trakter när man är klara med dragningen i Norrsundet/Hamrångefjärden/Bergby. Tyvärr har vi ännu inte riktigt kommit i mål… Utbyggnaden till Gåsholma har vi inte fått igenom, än.

Axmarby – klart
Finnharsfjärden – klart
Gåsholma – inväntar slutgiltigt besked

IP-Only har varit väldigt konstruktiva och vi har tilldelats extra investeringsmedel på grund av den strategiska potential vi har. Fortfarande har vi dock inte fått OK på utbyggnaden till Gåsholma. Det är helt enkelt relativt få möjliga anslutningar (42 beställda anslutningar av totalt 68 möjliga), eftersom inte alla har tecknat sig blir den nuvarande gruppen alltför liten för att det ska gå att räkna ihop investeringen. Geografin ställer också till det, från Finnharsfjärden är det över 6 km med bara skog och inga fastigheter att ansluta. Vi ska ändå inte ge upp än (det är ju aldrig för sent att ge upp:)), arbetet fortsätter med att hitta en väg framåt så att även Gåsholma ska kunna få fiber.

2016-10-20
IP-Only’s investeringskommitté behandlade igår frågan om dragning av fiber till Axmar. Efter en genomgång av läget beslutade man att ta in ytterligare underlag för både kostnads- och intäktssidan av investeringsbudgeten. En fortsatt behandling av ärendet beräknas ske under kommande vecka. Att man i alla fall inte avfärdat tanken på att komma hit ser jag som ytterligare ett litet steg framåt.

2016-10-13
IP-Only kommer i nästa vecka att besluta i frågan om att eventuellt dra fiber till Axmar. I Axmarby har vi närmat oss den täthet som krävs, utan att riktigt nå upp till den. Även Gåsholma ligger hyfsat till, däremot har Finnharsfjärden låååångt kvar till att kvalificera sig. Ingenting är säkert än men det finns åtminstone förhoppningar om att Axmarby kan få fiber under 2017. Tyvärr ser det ut som att Gåsholma blir utan, även om man där fått med sig en majoritet av fastighetsägarna, eftersom Finnharsfjärden behöver kvalificera sig innan Gåsholma kan bli aktuella för en inkoppling. Så fort något blir känt om beslutet kommer det att annonseras här. Vi fortsätter att ha nära kontakt med IP-Only för att förhoppningsvis kunna komma vidare med fiberprojektet.

2016-09-07
Efter IP-Only’s sammanräkning av de kompletterande beställningarna från Axmarby och Gåsholma har man beslutat sig för att gå vidare med en projekterings- och investeringsplan för fiberdragning till Axmarby och Gåsholma (Finnharsfjärden jobbar vidare med avtalsteckningar under hela september). Efter att projekteringen är gjord tas beslut om investeringen, så än är det inte klart. Det är ändå ett stor steg framåt, efter den första omgången i maj-juni var ju beskedet ett tydligt nej till att gå vidare ens till en projektering. Positivt är det även för att när jag går igenom deras uppdaterade lista ser jag att det fattas en handfull anmälningar som skickats per post och som alltså ännu inte hunnit registreras hos IP-Only, innebärande att vi redan vet att deras beslutsunderlag för investeringen kommer att se bättre ut än vad det gjorde när de beslutade om att genomföra projekteringen.

– – – – – *- – – – – *- – – – – *- – – – – *- – – – – *- – – – – *- – – – – *- – – – – *- – – – – *- – – – –

I Gåsholma har det nu bildats en projektgrupp för att föra ut information och samla in anmälningar för anslutning till IP-Only´s fibernät. Häromdagen gick det ut ett brev till de som inte redan tecknat sig, brevet kan du även läsa här.

Även i Finnharsfjärden har det samlat sig några personer som ser värdet av en bättre uppkoppling och kontakter har tagits med IP-Only för att få till en handlingsplan som inkluderar fiberanslutning dit. Ett informationsbrev har skickats till de som inte tecknat sig för fiber i Finnharsfjärden, detta kan du läsa här.

Nya beställningar av fiberanslutning kommer nu in dagligen från Axmarby, vi är fortfarande inte uppe i en tillräcklig mängd för att IP-Only ska kunna genomföra sitt projekt men det finns åtminstone anledning att vara optimistisk nu. Vi har fortfarande ett par veckor på oss och med nuvarande takt kan det faktiskt gå. Ett extra informationsmöte hölls i Missionshuset i Axmarby den 7 augusti för de som inte redan tecknat sig för anslutning. Inbjudan som gick ut kan du läsa här. Gustav Ståhl från IP-Only informerade på mötet om vilka de är och vad de erbjuder, en pdf-version av det bildspel han visade hittar du här.

En detalj som vi förstått inte nått alla är att det finns en möjlighet att delbetala installationen med hjälp av Handelsbanken Finans. Viktigt är även att ingen betalning alls är nödvändig innan man fått en fungerande anslutning.

– – – – – *- – – – – *- – – – – *- – – – – *- – – – – *- – – – – *- – – – – *- – – – – *- – – – – *- – – – –

IP-Only är ett uppsalabaserat företag som bygger fiberbaserade nätverk över hela landet. De har nyligen skickat ut ett erbjudande till boende och fritidshusägare i Axmar om att ansluta sig till deras öppna fibernät.

Då anslutningskostnaden kan framstå som hög (19.900:-) är det viktigt att förstå vad man får för pengarna. IP-Only bygger ett ”öppet” nät, vilket innebär att den som ansluter sig kan välja mellan många leverantörer av tjänster istället för att bli bunden av att använda nätägarens tjänsteutbud. Det är inte ens nödvändigt att teckna sig för några tjänster om man inte vill, kanske vill man bara se till att framtids- och värdesäkra sin fastighet genom att dra in fiberanslutningen och då stannar kostnaden på de 19.900 kronor som anslutningsavgiften är. IP-Only tar ingen månadsavgift efter att man anslutit sig. Har man behov av fibertjänster under kortare tider kan man köpa korttidsabonnemang för 24 timmar, 7 dagar eller 30 dagar. Installationskostnaden betalas efter driftsättning, ingen förskottsbetalning.

En annan viktig detalj vad gäller installationen är att priset avser all grävning, ända in till huset, vanligtvis får man själv ombesörja grävningen från tomtgränsen och håltagningen i huset där fibern ska in. IP-Only gör hela jobbet utan att ta extra betalt för grävningen på tomten. (Det finns en gräns på 45 meter men det borde inte beröra särskilt många.) Har man mer än 45 meter mellan tomtgräns och bostad, eller om marken är svårframkomlig kommer man att få en kompletterande offert som man får ta ställning till. Tycker man då att extrakostnaden blir för stor kan man tacka nej till erbjudandet i sin helhet.

Det kan även vara på sin plats att göra en enkel jämförelse mellan det erbjudande vi fått här och vad bygden kring Gävle fått från Gavlenet;

                                                                 IP-Only                             Gavlenet
Installationskostnad                                   19.900                               14.900 (plus grävning)
månadsavgift                                              från 0:-                              från 299:-
kostnad vid 10/10 Mbit/s                            189:-/mån                          299:-/mån
kostnad vid 250/100 Mbit/s                        329:-/mån                          449:-/mån

Priserna på tjänsteutbudet i IP-Only’s nät varierar mellan leverantörerna men möjligheterna att sätta ihop ett paket som passar de enskilda behoven blir stora eftersom det i skrivande stund finns åtminstone 13 olika leverantörer att välja bland. (edit: har ökat till 20 leverantörer sedan jag skrev detta i maj) Många leverantörer och ett öppet nät ger sund konkurrens och hög kvalitet kombinerat med låga priser.

Tidningen Vi i Villa hade i nummer 4/2016 (sidorna 62-63) en artikel om för- och nackdelar med att fiberansluta sin fastighet som på ett bra sätt sammanfattar vad man bör överväga när det gäller en eventuell anslutning.
Det finns en on-lineversion av tidningen som du kan hitta här, (uppslagen 91-92).

En annan viktig aspekt är att det inte kommer att dröja länge innan vårt nuvarande telefonsystem kommer att avvecklas. Vi har redan sett hur Telia släckt ner stationen i Axmarbruk, samma sak kommer att hända här. Om vi inte får fiber hit nu kommer vi att vara helt beroende av teleoperatörernas vilja (förmåga?) att förse oss med trådlös förbindelse till omvärlden. Utan telefonväxel kommer inte våra nuvarande ADSL-förbindelser att fungera och att förlita sig på 4G (eller 5G) vet alla som provat att de inte håller vad som utlovas och dessutom har en kostnad som är beroende av hur mycket data som överförs… Att strömma film över internet är väldigt krävande, anslutningen behöver vara tillräckligt snabb och stabil för att man ska slippa snurrande ringar och timglas, det överförs stora mängder data och Netflix har angivit att SD (vanlig standardkvalitet) drar ungefär 0,7 GB per timme. HD-kvalitet kräver cirka 3 GB per timme och UHD (Ultra-HD eller 4K) konsumerar cirka 7 GB per timme. Inga roliga siffror för surfpotter på 4G.
Fiber har förmågan att hålla vad som utlovas och har en fast avgift, oberoende av hur mycket data vi använder. Fiber är dessutom framtidssäkert (så långt som vi nu kan se in i den). Redan med nuvarande teknik har fiber förmågan att förmedla 10Gb/s även om det för nuvarande inte finns någon efterfrågan för sådana hastigheter, därför erbjuds just nu ”bara” 1Gbit/s i utbudet.

Förutom datauppkoppling ger fiberanslutning möjligheter för ”fast” telefoni och TV. Många TV-kanaler finns tillgängliga över internet redan nu och trenden är klar, TV kommer i framtiden att i först hand erhållas via internet. Även sådant som hemlarm och trygghetslarm kommer att kunna kopplas via fibern från IP-Only.

Det är viktigt för hela Axmar att vi får ansluta oss nu. Nu är priset lågt eftersom det är subventi0nerat med EU- och statliga medel. Missa inte chansen.

Den som av någon anledning inte fått erbjudandet i brevlådan kan ringa till IP-Only’s kundtjänst på tel: 018-843 10 00 för att beställa material.

Det går även bra att ringa Gunnar Lindström på 070-327 91 35 för mer information och hjälp med beställning.

IP-Only har en egen hemsida för den som vill veta mer.