Gåsholma

Föreningarna i Gåsholma har en egen hemsida som du kan nå här.

IP-Only

Uppdatering 2018-11-14 Inkoppling av fastigheter i Axmarby-Gåsholm-Finnharen GSF fortsätter, hittills är det totala antalet i hela projektet nu uppe i 190 anslutna, med den omstrukturering av projektet som jag beskriver nedan omfattar nu projektet 230 inkopplingar och således har nu 83% av de som beställt fiber blivit inkopplade. Arbetet fortsätter under november och december, tills […]

Axmarby Intresseförening

Föreningen, som är ideell och opolitisk, skall bevaka frågor av gemensamt intresse för de bofasta i Axmarby, t ex. frågor om samhällsservice m.m. vilka underlättar att bo eller etablera sig i byn. Vidare ska föreningen ta initiativ till trivselfrämjande åtgärder för såväl bofasta som sommargäster i Axmarby. Vi har en egen föreningslokal på Axmarstig 53, […]