Gåsholma

Föreningarna i Gåsholma har en egen hemsida som du kan nå här.

IP-Only

Uppdatering 2019-10-16 IP-Only’s entreprenör håller fortfarande på med de sista installationerna i vårt område. Det ska nu vara bara ett 20-tal fastigheter i Finnharsfjärden som ännu inte är inkopplade. Man väntar just nu på att Ellevio ska bli klara med nedgrävningen av elen, där fibern kommer att samförläggas. Om ni har några skador på vägar […]

Axmarby Intresseförening

Föreningen, som är ideell och opolitisk, skall bevaka frågor av gemensamt intresse för de bofasta i Axmarby, t ex. frågor om samhällsservice m.m. vilka underlättar att bo eller etablera sig i byn. Vidare ska föreningen ta initiativ till trivselfrämjande åtgärder för såväl bofasta som sommargäster i Axmarby. Vi har en egen föreningslokal på Axmarstig 53, […]