Mikael Höglund

Snickeri och träprodukter. Försäljning av virke från egen såg Skogsavverkning och röjning Nedtagning av ”svåra träd” Målning av hus och ladugårdar De vanligaste dimensionerna av virke finns normalt på lager, vi sågar/hyvlar även udda mått på beställning. Kontakt: Mikael Höglund 070-359 42 88.

Axmar Timber

Stockkonstruktioner i hus ”Stockhus” Stenkistor & Bryggor Husbyggnationer, om och tillbyggnader Skogsavverkning och röjning Nedtagning av ”svåra träd” Försäljning av stockar till byggnationer Försäljning av udda sågade trävaror ex plankor 100*400 mm Tillverkning av sågade varor sågar upp till 9 m långa stockar Virket tas uteslutande ur egen skog  där jag har stor erfarenhet av […]